Sociální služby

MUDr. Maria Beníšková

Bližší informace

Staniční sestra: Bc. Andrea Černá
Sociální pracovnice: Kateřina Burešová
Lokalizace: přízemí

Další informace

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Vážení klienti,
dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti pobytu na Stanici sociálních lůžek, jehož provozovatelem je Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. (dále jen HNsP) a která je umístěna v přízemí budovy č. p. 206/95, ul. Pražská, Bílina, v areálu HNsP. Provoz stanice se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 52 cit, zákona.

Pro koho je nabídka Sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče určena?
Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou osoby, které již nepotřebují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby, a nemohou být proto propuštěny HNsP.

Jaká je konkrétní nabídka služeb?
Sociální lůžkové oddělení má kapacitu 16 lůžek a služby lze využívat na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřené mezi klientem (uživatelem) a poskytovatelem. V souladu s § 52 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujeme:

  • ubytování,
  • celodenní stravu (podle diety určené lékařem),
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ordinační doba

Den v týdnu
Ordinační doba
Pondělí
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
MUDr. Sáša Štembera
Úterý
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
MUDr. Sáša Štembera
Středa
Není ordinace
-
Čtvrtek
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 (Posled pacient přijat k ošetření 16:30) mamologická poradna
MUDr. Šíp
Pátek
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
MUDr. Sáša Štembera

Důležité soubory

Soubory ke stažení
Smlouva o poskytnutí sociálních služeb ve ZZ lůžkové péče
Dodatek č. ke Smlouvě o poskytování soc.služeb ve ZZ
Informace o nabídce pobytových sociálních služeb
Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb
Sazebník úhrad poskytnutých sociálních služeb

Mapa nemocnice

Plánujete návštěvu nemocnice a nevíte jak se dostat na konkrétní oddělení? Podívejte se na naší novou mapu.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
AHlavní vchod (recepce, ordinace, LDN - C) BBezbariérový vchod, lékárna CVchod TRN (plnicní) DVchod dětské oddělení EVchod LDN - A
FVchod LDN - B GZdravotnická záchranná služba HZdravotní dopravní služba IVchod LDN - B JVchod LDN - D