Historie nemocnice

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. se sídlem v Bílině, Pražská 206/95.

V roce 1994 (před dvaceti třemi lety) byla založena společnost Hornická nemocnice s poliklinikou, napůl vlastněná Hornickou zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou Most (dále HZZP Most) a Městem Bílinou. Tato společnost podala privatizační projekt na provozování zdravotní péče v areálu nemocnice a polikliniky v Bílině. Projekt pak v soutěži s dalšími čtyřmi privatizačními projekty zvítězil.

Ještě předtím, na přelomu roku 1993 a 1994 převzala HZZP Most areál NsP Bílina včetně zaměstnanců a všeho zařízení od posledního ředitele NsP Bílina MUDr. Rademachera a začala zde zdravotní péči poskytovat pod svým jménem. Tak tomu bylo po celý rok 1994 až do 31. března 1995, kdy HZZP Most dostala zákaz takových aktivit.

Aby se zachovala zdravotní péče v Bílině v dosavadním rozsahu (ambulantní péče, komplement, 40 lůžek interního oddělení, 30 lůžek neurorehabilitačního oddělení), oživila se k 1.4.1995 do té doby „spící“ Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. (dále HNsP s.r.o.). Poloviční podíl HZZP Most v této společnosti odkoupilo pět zdejších lékařů:

primář interního oddělení MUDr. Josef Chudáček,
chirurg MUDr. Karel Prejza,
vedoucí dětská lékařka MUDr. Radka Tetřevová,
primář neurorehabilitačního oddělení MUDr. Bořek Beneš,
a vedoucí lékař pro dospělé MUDr. Jaroslav Čermák.

Druhý poloviční podíl ve společnosti zůstal nadále Městu Bílina.

Novým ředitelem HNsP s.r.o. Bílina se stal MUDr. Josef Chudáček. Tato funkce byla v roce 2011 zrušena. Společnost měla většinou dva jednatele. Postupně to byli MUDr. Antonín Círek, tajemník města Jiří Kalous, MUDr. Bořek Beneš, MUDr. Josef Chudáček, vedoucí finančního odboru města Blanka Peterová, RNDr. Jaroslav Herzinger, Mgr. René Štěpánek a nyní Ing. Andrea Nováková.

V roce 2012 byly podíly všech pěti lékařů v HNsP s.r.o. převedeny na Město Bílinu, které se tak stalo stoprocentním majitelem společnosti.

A jak to bylo původně s výstavbou areálu nemocnice a polikliniky v Bílině?

Hlavním cílem výstavby nového zdravotnického areálu – nemocnice a polikliniky v Bílině bylo nově zajištění lůžkové péče a soustředění odborných ambulancí, obvodních lékařů a komplementu, které byly do roku 1964 rozptýleny na několika místech v Bílině (Želivského ulice, ulice Pionýrů – nyní  Břežánská ulice, na Žižkově náměstí, nebo u bývalého vlakového nádraží Bílina – město). Před rokem 1960 byl velmi účelně zpracovaný projekt od  Zdravoprojektu  Praha na ambulantní polikliniku a  nemocnici okresního typu se čtyřmi lůžkovými odděleními. Měly zde být primariáty interní, chirurgický, gynekologicko – porodnický a dětský. V roce 1960 však došlo k územní změně, město Bílina přestalo být okresním městem a výstavba kompletní akutní lůžkové části se již neuskutečnila.

Byla tedy vystavěna pouze jedna budova polikliniky se dvěma dvoupodlažními křídly pro ambulantní péči a komplement (rentgen, biochemická laboratoř), součástí zařízení byla i známá záchytná stanice. Ve druhém patře byly podle projektu vyčleněny místnosti pro administrativu (OÚNZ Bílina a Okresní hygienická stanice Bílina) a čtyři pokoje s traumatologickými lůžky. V těchto prostorách bylo zřízeno interní lůžkové oddělení,

které bylo prvním primariátem v Bílině.  Toto oddělení bylo otevřeno v roce 1964 spolu s ambulancemi a ostatními provozy nové NsP v Bílině jako součást OÚNZ Teplice. Lůžková interna měla 40 lůžek, polovinu pro ženské a polovinu pro mužské pacienty. Prvním primářem interního oddělení byl ustanoven MUDr. Pavel Letáček, zkušený lékař internista. MUDr. Vladimír Volman  nastoupil od 1.9.1964 jako 1.sekundář lůžkové interny, jako 2. sekundář nastoupila na lůžkovou internu MUDr. Marie Cabálková .

Primariát lůžkové interny po MUDr. Letáčkovi od roku 1978 převzal MUDr. Josef Chudáček a spolupracoval zde s vrchní sestrou Janou Sokolovou. Na oddělení pak postupně pracovala řada dalších lékařů.

Od roku 1989 byla potom otevřena nová přístavba  NsP Bílina – v přízemí ústavní lékárna, v prvním patře neurorehabilitační 30-ti lůžkové oddělení s prvním primářem,  MUDr. Jánem Cabadajem.

Dokumenty Historie zdravotnictví v Bílině :

Soubory ke stažení
Archiv Špitál svaté Alžběty
Archiv Nemocnice Bílina
MUDr. Josef Chudáček vzpomíná
Vzpomínky na obvodní ordinace
MUDr. Miroslav Panocha vzpomíná
Vzpomínky na dětské ambulance
Vzpomínky na zubní ambulance
O záchytné stanici v Bílině
Vzpomínky na jesle
Rozhovor s Evou Kodadovou
Rozhovor s Richardem Hazdrou
Rozhovor s Hanou Rabanovou
Přehled lékařů Bílina 1989

Mapa nemocnice

Plánujete návštěvu nemocnice a nevíte jak se dostat na konkrétní oddělení? Podívejte se na naší novou mapu.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
AHlavní vchod (recepce, ordinace, LDN - C) BBezbariérový vchod, lékárna CVchod TRN (plnicní) DVchod dětské oddělení EVchod LDN - A
FVchod LDN - B GZdravotnická záchranná služba HZdravotní dopravní služba IVchod LDN - B JVchod LDN - D