Upozornění na stavební práce

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat, že dne 5.5.2022 budou zahájeny práce v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou související s opravou venkovní kanalizace. Samotného provozu budovy se tyto práce nedotknou, nicméně na několika venkovních místech dojde k omezení pohybu osob a vozidel z důvodu provádění zemních výkopových prací. Tato místa budou řádně označena a zabezpečena z hlediska BOZP, přesto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po areálu. Dá se předpokládat také hlučnost prací, proto Vás žádáme o shovívavost a trpělivost. Termín dokončení prací je stanoven na 31.7.2022.